Devlet Hibe ve Teşvikleri, Proje Danışmanlığı, TKDK, Yatırım teşvik Belgesi, Erasmus Projeleri, Kosgeb Destekleri, Arge Projeleri,İhracat Destekleri

Hakkımızda

Biz Kimiz? Türkiye ekonomisinin temelini oluşturan KOBİ’ler yaratmış oldukları istihdam ve katma değer ile ülkemizde ekonomik ve sosyal kalkınmasında önemli bir rol üstlenmektedir. Ekonominin büyümesi, istihdamın artması KOBİ’lerin geliştirilmesi ve …

Neler yapıyoruz?

BİLGİLER

199
Toplam Proje Sayısı
185
Tamamlanan Proje Sayısı
% 95
Proje Tamamlama Oranı
% 100
Müşteri Memnuniyeti

Avrupa Birliği Güncel açık çağrılar tablosuna ulaşmak için

Son haberler

KOSGEB Destekleri

KOSGEB DESTEKLERİ KOBİ Gelişim Destek Programı KOBİ Proje Destek Programı Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı Genel Destek Programı Girişimcilik Destek Programı

Kalkınma Ajansı Destekleri

Kalkınma Ajans Destekleri Kalkınma Ajansları ve Kalkınma Ajansı Destekleri Doğrudan Finansman Desteği Teknik Destek Doğrudan Faaliyet Desteği Faiz Desteği ve Faizsiz Kredi Desteği Güdümlü Proje Desteği   Mali Destek Programları …

Kültür ve Turizm Bakanlığı Destekleri

Kültür ve Turizm Bakanlığı Destekleri Kamu Eliyle Yapılan Kültür Yatırımlarının Desteklenmesi Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Sinema Filmlerinin Desteklenmesi Teknik Yardım Desteği Turizm Tanıtma ve Pazarlama Faaliyetlerinin Desteklenmesi Turizmi Teşvik …