KOSGEB Destekleri

KOSGEB DESTEKLERİ

KOBİ Gelişim Destek Programı

KOSGEB DESTEKLERİ
KOBİ Gelişim Destek Programı

KOBİ’lerin ;

 • Ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması,
 • Rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi

için hazırlayacakları projelerin desteklenmesidir.

Uygun Başvuru Sahipleri

•    Türk Ticaret Kanununda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsüne sahip,
•    KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı ve aktif durumda olan her işletme

Uygun Proje Konuları
 • Personel giderleri, net ücret (asgari geçim indirimi, ikramiye, prim vb. ek ödemeler hariç) üzerinden,
 • Üretim,
 • Yönetim-organizasyon,
 • Pazarlama, dış ticaret,
 • İnsan kaynakları,
 • Mali işler ve finans,
 • Bilgi yönetimi ve bunlarla ilişkili alanlar

KOBİ Proje Destek Programı

KOBİ Proje Destek Programı
 • KOBİ’lerde proje kültürü ve bilincinin oluşturulması,
 • İşletmelerin proje yapabilme kapasitelerinin geliştirilmesi,
 • Esnek destekleme sistemine ihtiyaç duyulması.
Uygun Başvuru Sahipleri
 • Türk Ticaret Kanununda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsüne sahip,
 • KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı ve aktif durumda olan her işletme
Uygun Proje Konuları
 • Personel giderleri, net ücret (asgari geçim indirimi, ikramiye, prim vb. ek ödemeler hariç) üzerinden,
 • Üretim, 
 • Yönetim-organizasyon,
 • Pazarlama, dış ticaret,
 • İnsan kaynakları, 
 • Mali işler ve finans, 
 • Bilgi yönetimi ve bunlarla ilişkili alanlar
 •  

Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı

Program Amacı

Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta ölçekli işletmeler ile girişimcilerin geliştirilmesi, yeni ürün, yeni süreç, bilgi ve/veya hizmet üretilmesi konularında yürütülen projelerin KOSGEB tarafından desteklenmesidir.

Uygun Başvuru Sahipleri
 • Türk Ticaret Kanununda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsüne sahip,
 • KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı ve aktif durumda olan her işletme
Uygun Proje Konuları
 • Kira Desteği
 • Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı
 • Personel Gideri Desteği
 • Başlangıç Sermayesi Desteği
 • Proje Geliştirme Desteği (Proje Danışmanlık, Eğitim, Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği, Proje Tanıtım Desteği, Yurtiçi – Yurtdışı Kongre/Konferans/Fuar Ziyareti/Teknolojik İşbirliği ziyareti Desteği
 • Test, Analiz, Belgelendirme Desteği

Genel Destek Programı

Program Amacı

KOBİ’lerin ;

•    rekabet güçlerini ve düzeylerini artırması amacıyla işletmelerini geliştirmeleri,
•    KOSGEB desteklerinden faydalanmaları,
•    özgün ve kaliteli mal/hizmet üretmeleri,
•    tanıtım ve pazarlama faaliyetlerini geliştirmeleri için gereken desteği sağlamak amaçlanmıştır.

Uygun Başvuru Sahipleri

•    Türk Ticaret Kanununda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsüne sahip,
•    KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı ve aktif durumda olan her işletme

Uygun Proje Konuları

Program; 
•    Yurt İçi Fuar Desteği, 
•    Yurt Dışı İş Gezisi Desteği, 
•    Tanıtım Desteği,
•    Eşleştirme Desteği, 
•    Nitelikli Eleman İstihdam Desteği, 
•    Danışmanlık Desteği, 
•    Eğitim Desteği,
•    Enerji Verimliliği Desteği, 
•    Tasarım Desteği, 
•    Sınai Mülkiyet Hakları Desteği, 
•    Belgelendirme Desteği, 
•    Test, Analiz ve Kalibrasyon Desteği, 
•    Bağımsız Denetim Desteği, 
•    Gönüllü Uzmanlık Desteği, 
•    Lojistik Desteği olmak üzere 15 farklı destek konusunu içermektedir.

Girişimcilik Destek Programı

Programın Amacı

Girişimciliğin desteklenmesi ve yaygınlaşması ile ekonomik ve istihdam sorunlarını çözmek, ülke kalkınmasına katkı sağlamaktır.

Uygun Başvuru Sahipleri

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi için; genel katılım

Yeni Girişimci Desteği için;

 • Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini tamamlayan girişimciler,
 • İŞGEM’de yer alan girişimciler

 

İş Geliştirme Merkezi Desteği için;

 • Belediyeler,
 • Yüksek Öğretim Kurumları,
 • Özel İdareler,
 • Meslek Kuruluşları,
 • İnkübatörler

 

İş Planı Ödülü

 • Girişimcilik dersi veren üniversitelerin öğrencileri
Uygun Proje Konuları

Bu Program; 

• Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi, 
• Yeni Girişimci Desteği, 
• İş Geliştirme Merkezi Desteği, 
• İş Planı Ödülü konularını kapsar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir