KOSGEB Destekleri

KOSGEB DESTEKLERİ KOBİ Gelişim Destek Programı KOBİ Proje Destek Programı Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı Genel Destek Programı Girişimcilik Destek Programı

Kalkınma Ajansı Destekleri

Kalkınma Ajans Destekleri Kalkınma Ajansları ve Kalkınma Ajansı Destekleri Doğrudan Finansman Desteği Teknik Destek Doğrudan Faaliyet Desteği Faiz Desteği ve Faizsiz Kredi Desteği Güdümlü Proje Desteği   Mali Destek Programları …

Kültür ve Turizm Bakanlığı Destekleri

Kültür ve Turizm Bakanlığı Destekleri Kamu Eliyle Yapılan Kültür Yatırımlarının Desteklenmesi Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Sinema Filmlerinin Desteklenmesi Teknik Yardım Desteği Turizm Tanıtma ve Pazarlama Faaliyetlerinin Desteklenmesi Turizmi Teşvik …

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

SGK Destekleri Sigorta Primleri İşveren Hissesinin Beş Puanlık Kısmının Hazinece Karşılanması 6486 sayılı Kanun Kapsamındaki Teşvik Düzenlemeleri İşverenlerce Yurtdışına Götürülen Sigortalılar İçin 5 Puanlık Prim İndirimi Kadın, Genç ve Mesleki …

Tarım ve Orman Bakanlığı destekleri

Tarım ve Orman Bakanlığı Destekleri   Alternatif Ürün Desteği Ar-Ge Destekleri Biyolojik Mücadele Desteği Çevre Amaçlı Tarımsal Arazilerin Korunması(ÇATAK) Desteği Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Sistemi Katılım Desteği Düşük Faizli Yatırım …

TÜBİTAK Destekleri

Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı Hızlı Destek Programı Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı Patent Başvurusu Teşvik ve Destekleme Programı …

KOSGEB

KOSGEB Destekleri   KOSGEB tarafından KOBİ´lere verilen tüm teşvikleri yeniden düzenleyen, Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Destekleri Yönetmeliği 24 Nisan 2005 tarihi ile Sanayi …